Kutsu vuosikokoukseen


 

Tervetuloa Aiki Circle ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen sunnuntaina 31.1.2021.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat esityslistan (alla) mukaisesti. Äänioikeus kokouksessa on kaikilla jäsenmaksun maksaneilla viisitoista vuotta täyttäneillä jäsenillä. Kaikilla seuran harjoituksissa käyvillä on läsnäolo- ja puheoikeus.


 

Tervetuloa!

Aiki Circle ry:n hallitus.


 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Päätetään mitkä liikunta- ja budolajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

7. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

11. Valitaan 2-4 henkilöä jäsenten keskuudesta hallitukseen seuraavaksi toimintavuodeksi.

12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia.

13. Valitaan seuran edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan valtuudet hallitukselle henkilöiden valitsemiseksi.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

14.1. Päätetään ohjaajavaliokunnan perustamisesta tukemaan hallituksen toimintaa erityisesti ohjaamiseen ja lajitaitojen kehittämiseen liittyen. Päätösvastuu- ja oikeus pysyy Aiki Circe ry:n sääntöjen mukaisesti hallituksella. Ohjaajavaliokunta toimii asiantuntijaelimenä ja avustaa hallitusta.

14.2. Sovitaan ohjaajavaliokuntaan kuulumisen perusteista. Hallitus esittää, että valiokuntaan kuuluvat kaikki nimetyt vakituiset viikko-ohjaajat kuluvalta ja edelliseltä vuodelta.

14.3. Päätetään koronarajoituksiin reagoimisen perusteet.

14.4. Päätetään vuoden 2021 alustava harjoitusaikataulu.

14.4. Päätetään vuoden 2021 avustusten hakemisesta.

14.5. Päätetään suuntaviivat lähivuosien mainostukseen, näytöksiin ja viestintään.

14.6. Päätetään suuntaviivat lähivuosien vuoden sisäiseen viestintään.

15. Kokouksen päätös.